LOGO

   Menu
  

   Menu2
  

   Humor
 
 
   T610 - tipy a triky 

 Pro začátečníky  

- chcete rychle zobrazit hodiny na displeji? Zmáčknete boční tlačítko +/- a displej se rozsvítí a po několika sekundách opět zhasne.

- pohyb v menu – pokud potřebujete rychle se proklikat někam dál v menu použijte klávesové zkratky. Např. stisknutím joysticku a kláves 7 a 3 se dostanete rychle do mojich zvuků. Je to praktické a rychlé, doporučuji.

- okamžité přepnutí do tichého režimu – stačí podržet klávesu "c" ve standby režimu

- chcete nepřijmout hovor hovor aniž by to volající tušil? Při příchozím hovoru stiskněte klávesu c nebo boční klávesy +/-.
Volajícímu bude stále znít ve sluchátku vyzváněcí tón.

- chcete posunem joysticku vlevo zobrazit vlastní menu? Jak na to? Dáme Menu - Vlastní menu - Upravit vlastní a ze seznamu služeb vyberte službu, která není dostupná, v tomto případě dáme ,příslušenství’, zaškrtneme, telefon se nás zeptá na pozici my nabízenou pozici smažeme klávesou c a dáme pozici 1, ok a nyní uložíme. Ted pokud jsme zpět ve standby režimu tak posunem joysticku vlevo se telefon ozve a napíše hlášku, momentálně není k dispozici’, nicméně zůstane ve vlastním menu a vy si vyberete vámi požadovanou službu…..stejným způsobem si můžete přidat další služby s menu upravit vlastní, můžete jich mít aktivních až 15.

- Práce s sms – zapnutí či vypnutí slovníku T9 – podržte klávesu * a telefon vám nabídne nebo zruší slovník T9.

- Telefon umí psát slova s diakritikou, pak vám ale ořeže vaši sms jen na 70 znaků, při psaní sms dejme ,další’, pak vyberte menu ,diakritika’ a potvrďte vypnuto. Telefon vám sice občas nabídne slova s obrácenou čárkou (vlastnost Sony Ericssonů), ale již můžete použít klasických 160 znaků.

- T610 je při psaní sms pomalejší, dá se tomu trošku pomoct, pokud používáte T9 dejte si v menu ,Další’ ,Návrhy slova’ na ,nezobrazovat’. Telefon pak neukazuje na displeji při psaní základní návrhy slova a práce je plynulejší…….

- Archiv sms – jedním z neduchů tohoto mobilu je při výměně sim karty jeho smazání všech sms uložených v telefonu. Jedinou malou útěchou je jeho uložení na sim kartu. Dejte v dané zprávě pravým kontextovým tlačítkem ,Další’ a pak ,Uložit v archívu’. Sms se vám přesune do paměti na sim kartě. Takový Oskar nabízí na svých sim kartách uložení až 30 čísel.

- Chcete znát datum a čas doručení sms? Otevřete ,Doručené zprávy’ a vyčkejte na dané zprávě na displeji vám bude přeblikávat datum a čas s jménem. Stejné je to při příchozích, odchozích či nepřijatých hovorech.

- Kalendář – při zobrazeném kalendáři lze klávesami 1-3 posunovat o den, 4-6 o měsíc a 7-9 o rok.

- Vložení pauzy do telefonního čísla – zcela jistě vás obtěžuje jako mě při voláni na infolinku Eurotelu pravidelné nabízení českého jazyka stisknutím klavesy 1, jde tomu pomoct. Navolte na svým telefonu *11 pak podržte klávesu * až se objeví písmeno p , pak dejte např. ještě 1. Tvar bude *11p1 a automatickou linkou se dostanete rovnou na přehled nabídek.                                             

 Pro pokročilé

-jak zjistit verzi firmware – mnoho uživatelů tahle informace zajímá a snaží se mít ve svém miláčkovi co nejnovejší verzi. Postupným mačkáním kláves a joysticku v tomto pořadí to snadno zjistíme: >*<<*<* , kde < je pohyb joysticku příslušným směrem…..to co se nám mezitím zobrazuje na displeji se nedíváme a po dokončení nám naskočí menu kde dáme informace o službě a pak informace o softwaru…jako první nám naskočí verze firmware……..
pokud někoho zajímá tak dodávám všechny verze firmware vyjité u nás v České republice: R1A081, R1L013, R3C002, R4C003, R6B004 – poslední firm je neoficiální verze, kterou mám já, je plně funkční a je prakticky shodná s R4C003, tuto verzi minimálně vyžadujte při upgradu ve svých servisech……. a doplním, že od firmu R3C002 je vidět změna v chování telefonu, rychlejší pohyb v menu, plynulejší java atd.


->*<<*<* - namačkáním těchto kláves zjistíme i jiné věci. Lze zde nastavit kontrast displeje, překontrolovat správné funkce tlačítek, joysticku nebo displeje, omrknout všechny textové jmenovky nebo zjistit zámky karty SIM.


-
namačkáním *#06# zjistíme IMEI kód telefonu, jeho osobní jedinečné číslo známe i na jiných telefonech.


-
dlouhým podržením kláves 2-9 se dostaneme do telefonního seznamu v telefonu na dané první písmeno dané klávesy. Mnozí však vzpomínají např. na telefony Nokia, které při delším podržením tlačítka spouštěli zkrácenou volbu, kde měli na daném čísle uložený oblíbenou často volanou osobu. U Sony Ericssonu je to trošku jinak a zkrácenou volbu můžeme také použít jen lehce složitějším způsobem. Telefon čte totiž čísla ze sim karty a lze tak provést po zmáčknutí daného čísla a pak křížek #, nyní jen kontextové tlačítko ,volat‘ a žádaný hovor je vytočen. Problém je ten, že na daných pozicích sim karty si je musíte editovat.


-Používání funkce vyjmout, kopírovat a vložit známé z používání na PC:
       - podržet * a současně zmáčknout '1' pro vyjmutí
                - podržet * a současně zmáčknout '2' pro kopírování
               
- podržet * a současně zmáčknout '3' pro vložení

-Změna velikosti již napsaného slova – vrátíte se k danému slovu a jak bude podtržené tak hvězdičkou * si změníte dle přání. Dodávám, že to platí při zapnutém slovníku T9.


-Formátování či rychle mazání textu – najedete si na začátek textu, který chcete formátovat, zmáčknete jedno z bočních kláves +/- a pak se joystickem přesunete kterýmkoliv směrem a nyní pravou klávesou na Další – Formát textu. Můžeme volit styl textu, velikost, zarovnání.


-Ztišení hlasitosti Mophun her – je to velmi jednoduché, standartně použijeme boční klávesy +/-.


-Mophun hry a problém s Game Expired – tento postup popisuji v sekci nastavení jde jen o to, že pro spuštění hry potřebujete správné datum při instalaci.


-nastavení fotoaparátu:

           
-sepnutím  joysticku nahoru nebo dolů - zvyšujete/snižujete světlost
            -sepnutím  joysticku doleva nebo doprava - zvyšujete/snižujete barevnost
            -klávesa  '1' – volba malého nebo velkého obrázku
            -klávesa  '2' - přepíná mezí nočním režimem a normálním
            -klávesa  '3' - mění efekty
           
-klávesa  '4' - zapíná samospoušť

-seřazení volajících dle času volání v menu hovory – přejdeme levou klávesou do menu ,hovory‘ a vybereme např. první číslo v tomto seznamu, dejme pravým tlačítkem ,další‘ a volbu , upravit před voláním, číslo smažte klávesou ,c‘ a podržením 0 nechte na displeji symbol + a nyní vytočte volbou volat…hovor se neuskuteční a v menu vznikne na konci prázdné okno, nyní nám seznam hovorů zobrazuje poslední uskutečněný hovor ať už přijatý či volaný a bude se nám i zobrazovat počet volaných hovorů na stejné číslo. Vše lze zrušit volbou pře menu telefonu Hovory – Možnosti – vymazat seznam.

 

-Některé triky jsou staženy z T610.pomeranc.cz
 
   Anketa
 

 

 

  

   Vyhledání
Google
Web xmorfeus.wz.cz
 
 

 

 

   Info